Skip to main content

Wat zijn de mogelijkheden?

Pleegzorg, zorggezin of gezinshuis?

Het besluit om iets te betekenen voor een kind dat (tijdelijk) niet thuis kan wonen is een eerste stap. Maar dan? Weet je al wat de mogelijkheden zijn? Hoe maak je de juiste keuze die ook bij jou (en jouw gezin) past? Wij helpen je graag om een goed beeld te krijgen van elk type zorg.

Veilige en liefdevolle omgeving. Dat kan jij bieden.

Er zijn veel overeenkomsten tussen een pleeggezin, zorggezin en gezinshuis. In alle gevallen neem je kinderen in huis die door omstandigheden (tijdelijk) niet meer bij de ouders kunnen wonen. Je biedt het kind een veilige en liefdevolle omgeving waarin het weer het gewone leven leert ervaren. Het is belangrijk dat het kind zich kan hechten aan de mensen in het opvanggezin, zodat het zich veilig voelt, trauma’s kan verwerken en zich kan ontwikkelen.

De verschillen zitten ‘m vooral in de organisatie, de begeleiding en de financiering. Pleegouders en zorgouders blijven meestal gewoon werken. Ze krijgen een vergoeding voor de onkosten. Het opvangen van gezinshuiskinderen is het beroep van minstens één van beide ouders. Je bent hierin geschoold en hebt professionele ervaring in het begeleiden van deze kinderen.

Lees hieronder meer over de verschillende mogelijkheden.

Pleegzorg

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulpverlening, waarbij pleegouders kinderen van een ander opvangen. Het gaat hierbij om kinderen tot 21 jaar met een mogelijke uitloop tot 23 jaar, die (tijdelijk) niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Dit kan voor korte duur zijn, maar ook voor langere tijd. Het kan acuut nodig zijn, of er kan tijd genomen worden voor een goede match. Pleegzorg kan voor de weekenden nodig zijn en (delen van) de vakanties, voor doordeweeks of voor zeven dagen per week. De intentie is (zeker de eerste periode) dat de kinderen na verloop van tijd - als dat veilig en verantwoord is - weer teruggaan naar hun ouders of iemand anders in hun eigen netwerk. In veel situaties onderhouden de pleegkinderen daarom (intensief) contact met hun ouders en hun netwerk, zoals familie en vrienden. Want hoe de omstandigheden van deze kinderen ook zijn geweest, in de praktijk blijven ze loyaal aan hun ouders.

Pleegzorg is een zorgvorm van zowel Oosterpoort als Pactum. Kies je ervoor om pleegouder te worden  dan is het afhankelijk van de woonplaats met welke organisatie je zult gaan samenwerken.

Wil je meer weten over de verschillende vormen en wat hierbij komt kijken?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zorggezin

Zowel bij een pleeggezin als bij een zorggezin zijn we op zoek naar mensen met een groot hart, die de mogelijkheid hebben om een kind een plek te bieden. Toch zijn er een twee belangrijke verschillen, namelijk:
Het zorggezin biedt kinderen en jongeren altijd een tijdelijke plek. In een zorggezin groeit een kind of jongere nooit op. 
In een zorggezin hebben kinderen en jongeren altijd  behandeldoelen. Vanuit de betrokken organisatie ontvang je als zorggezin intensieve begeleiding.

Wonen in een zorggezin is een zorgvorm van Pactum. Kies je ervoor om een zorggezin te worden, dan zul je intensief gaan samenwerken met deze organisatie.

Wil je meer weten over de verschillende vormen en wat hierbij komt kijken?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gezinshuiszorg

In een gezinshuis wonen kinderen (0-21 jaar met uitloop naar 23 jaar). In het gezin, dat kan bestaan uit ouders en hun kinderen, is één van de gezinshuisouders altijd een gediplomeerd jeugdzorg-professional. Dat kan in dienstverband zijn van de organisatie, maar ook in onderaannemerschap of op freelance basis.

De jongeren die in een gezinshuis wonen hebben veel zorg en begeleiding nodig, aangezien ze al veel hebben meegemaakt in hun leven. De problemen zijn zo complex dat het wonen thuis en/of in een pleeggezin niet haalbaar is. Elk kind heeft een specifieke hulpvraag

In het gezinshuis hebben deze kinderen en jongeren een plek waar zij zichzelf kunnen zijn en waar ze kunnen opgroeien met professionele begeleiding, ondersteuning en zorg. De gezinshuisouder observeer, begeleid en stimuleer je jongeren binnen een gezinssituatie en onderhoud je contacten met hun netwerk, zoals familie, vrienden, school en verenigingen. De gezinshuisouder krijgt begeleiding van een ambulante gezinshuisbegeleider en gedragswetenschapper. Deze komen regelmatig in het gezin op bezoek.

Gezinshuizen is een zorgvorm van zowel Oosterpoort als Pactum. Kies je ervoor om een gezinshuis te starten dan is het afhankelijk van de woonplaats met welke organisatie je zult gaan samenwerken.

Wil je meer weten over de verschillende vormen en wat hierbij komt kijken?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.